Uwierz w siebie ! Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o

OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY REKRUTACYJNE !

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

PDF

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU - FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

PDF

DOC

Załącznik nr 1 do Formularza Rekrutacyjnego - OŚWIADCZENIE O POSIADANYM STATUSIE NA RYNKU PRACY

PDF

DOC

Załącznik nr 2 do Formularza Rekrutacyjnego - OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH KWALIFIKACJACH

PDF

DOC

Załącznik nr 3 do Formularza Rekrutacyjnego - OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY DOCELOWEJ WSKAZANEJ W PODDZIAŁANIU 1.3.1 PO WER

PDF

DOC